המשולש האדיפאלי: היעדר האב והשלכותיו הנפשיות על התפתחות הילד – היבט מקצועי, תיאורטי וקליני

מאת: טייטל איבון | פורסם: 14/09/2014 | אתר האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי 

אב משמש “אובייקט מעבר” ו”מרחב פוטנציאלי” בדיאדה אם- ילד/ה ולכן היעדרו משמעותי להתפתחותו של הילד ולבריאותו הנפשית בכל שלב משלבי ההתפתחות.
במאמר אתייחס לנושא מהיבטיו השונים, האישי, המגדרי, התיאורטי והקליני. במאמר זה אני מדברת על חשיבותו, נחיצותו וחיוניותו של השלישי בתוך הדיאדה אם –ילד כמייצב המשולש , ההשפעה על ההתפתחות הנפשית של הילד בכל אחד משלבי הגדילה מלידה ועד לבגרות, ועל ההשפעה הבין דורית של שחזור דפוסים בעייתיים. פעמים רבות חל בנו עם כניסתנו לתפקיד הורי/ זוגי שינוי קיצוני שאינו מובן מאליו. אנחנו הופכים להיות באופן אוטומטי כמו הורינו: התנהגויות, דפוסים, משולשים, גם אם החלטנו שאנחנו לא ננהג כמוהם. מודעות לתהליך זה, תאפשר תיקון דפוסים בעייתיים ואת עצירת החזרתיות הפתולוגית בשרשרת הבין דורית. על כן, המחויבות שלנו היא לא רק כלפי ילדינו אלא גם כלפי בריאותם הנפשית של הדורות הבאים.

החלום כ”אובייקט מעבר” וכמחבר בין חלקי העצמי במצבי ניתוק בקבוצה דיסוציאטיבית

מאת: טייטל איבון | פורסם: 03/03/2013 | אתר פסיכולוגיה עברית

תחילה, מובא במאמר זה רקע על השימוש בחלומות בטיפול, על ההפרעה הדיסוציאטיבית ועל טיפול קבוצתי בהפרעה דיסוציאטיבית. בהמשך, מתאר המאמר כיצד ניתן לעבוד עם חלומות במסגרת קבוצה דיסוציאטיבית, כשהחלום משמש כ”אובייקט מעבר” לחיבור בין חלקי עצמי מנותקים במטופלים הדיסוציאטיביים .

על הגבול

מאת: טייטל איבון | פורסם:‏11/01/2012 | אתר פסיכולוגיה עברית

הגבולות מגדירים אותנו: גבולות הגוף, גבולות המציאות, גבולות הקיום והיקום, גבולות פסיכולוגיים, מנטאליים, רגשיים, התנהגותיים, וגבולות ביחסים בין אדם לחברה בה הוא חי. הגבול הוא שמכתיב את הקצה הממשי והפסיכולוגי ומתוך כך את המרחב בתוכו אנו מתקיימים. בדבריי אלו אני מזמינה לנסות ולהתבונן בטיפול הנפשי דרך עדשת הגבולות.

המצגת כסימפטום: תהליכי העברה והשלכה בקבוצה בלימודי פסיכותרפיה

מאת: טייטל איבון | פורסם: 08/05/2012 | אתר פסיכולוגיה עברית

הוראת פסיכותרפיה היא מפגש עדין בין הוראה להנחיה, בין תיאוריה לחוויה. במאמר מוצגת במפורט התנסות של שימוש במצגת ללימוד תיאוריות פסיכואנליטיות בקורס במסגרת התכנית ללימודי פסיכותרפיה קבוצתית, החושפת תהליכים קבוצתיים מרתקים ומדגימה את מורכבות הבחנה בין “הוראה דינמית” ל ”הוראה דידקטית".

"הפרעות יחסים והתפתחות קבוצה בסרט “דוגוויל

מאת: טייטל איבון | פורסם: 22/12/2011 | אתר פסיכולוגיה עברית

המאמר מציע ניתוח של הסרט “דוגוויל” על פי מודל הפרעות היחסים של פרידמן, השואב מהגישה האינטר-סובייקטיבית. הקטגוריות המבוססות על מודל הפרעות היחסים יוצגו כמקבילות לשלבי התפתחות קבוצתיים כפי שהם מוגדרים במודלים אחרים. דגש מיוחד יושם על תופעת השעיר לעזאזל בקבוצה ועל תפקיד המנחה בטיפול בתופעה.

שילוב השיטות בהדרכת מטפלים ומדריכים -EMDR & IMAGO

מאת: טייטל איבון | פורסם: 15/2/12| אתר האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

במאמר זה אעסוק במודל של שילוב EMDR ושיטת האימגו בהדרכה על הדרכה ובהדרכה על טיפול, ואתמקד במודרך, באישיותו ובתהליך האישי שהוא עובר, בהדרכה או בטיפול. מטרת ההדרכה על פי המודל היא להעמיק את ההבנה ואת המודעות לתהליך האישי שעובר המודרך בתהליך ההדרכה ולהביא לגדילתו ולצמיחתו כמדריך וכמטפל.

הזוגיות כיישות עצמאית ומוחצנת -EMDR תיאור מקרה והצגת רעיון לעבודה זוגית באמצעות

מאת : טייטל איבון | פורסם: 16/01/11|אתר האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

המאמר מציג ניסיון לבצע טיפול זוגי באמצעות מודל לעיבוד מידע והקהיה שיטתית באמצעות תנועות עיניים (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR). הדגש בעבודה מסוג זה הוא על הזוגיות כעל ישות מובחנת, עצמאית ומוחצנת. המושג “הזוגיות כשלם” שאול מתחום הטיפול הקבוצתי שביון (BION) הוא מייצגו העיקרי, ובמונחים המשפחתיים משמש המושג “הזוגיות כמערכת".

1 / 1

Please reload

רחוב הכשרת היישוב 7
ראשון לציון

050-5471-568 03-941-2096

    ©2016 BY ד״ר טייטל איבון. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM